💃 Tancujeme s Brishkou…

Nové kurzy

TU ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

O tanečnom štúdiu BRISHKA

Tanečné štúdio BRISHKA sa zameriava na tanečnú pohybovú prípravu detí a tanečné kurzy pre dospelých.

Cieľom pohybovej tanečnej prípravy je predovšetkým správne držanie tela, zoznámenie sa so základnými tanečnými technikami,naučiť sa základné tanečné kroky, a zoznámiť sa s tanečným umením ako takým. Súčasťou tanečnej prípravy bude aj príprava tanečných choreografií, ktorými sa deti budú môcť prezentovať.

Tanečné štúdio pôsobí pod profesionálnym vedením zakladateľky Mgr. art. Jany Magicovej, ktorá absolvovala SZUŠ vo Zvolene, neskôr pokračovala v štúdiu na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici a Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore Tanečné umenie. Popri štúdiu na konzervatóriu tancovala vo Folklórnom súbore Partizán a po maturite bola dva roky členkou Vojenského folklórneho súboru Jánošík vo Zvolene.

Počas štúdia na Vysokej škole múzických umení pôsobila päť rokov v Umeleckom súbore Lúčnica, s ktorým vystupovala v Miláne, v Austrálií, v Japonsku, v Monaku, v Londýne a iných svetových pódiách. Spolupracovala na niekoľkých tanečných projektoch a tanečných workshopoch. Popri interpretačnej činnosti pôsobila aj ako pedagóg vo viacerých Základných umeleckých školách a folklórnych súboroch.

Popri tanečnom štúdiu BRISHKA, učí na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Kurz baletu pre dospelých vedie Mgr.art. Michaela Nezvalová, ktorá je absolventkou Košického konzervatória. Popri štúdiu účinkovala v Štátnom divadle v Košiciach v predstaveniach Labutie jazero, Don Quijote, Giselle a Luskáčik. Od roku 2004 do 2010 bola členkou divadla Štúdio tanca v Banskej Bystrici, kde účinkovala v trinástich pôvodných tanečných a divadelno- tanečných inscenáciách. Tancovala na viacerých domácich aj svetových festivaloch ( India, Japonsko, Nemecko, Bosna a Hercegovina, Rakúsko, Poľsko a Taiansko). Popri divadelnej činnosti pôsobila od roku 2008 aj ako pedagóg klasického tanca na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici.

Od roku 2012 do 2017 študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave odbor tanečné umenie – klasický tanec. Popri štúdiu sa venovala pedagogickej činnosti v divadle Elledanse v Bratislave, kde spolupracuje aj v tanečných projektoch ( Fuga, Dunaj v nás, Humor v tanci a i.)

Naša ponuka

Tanečná a pohybová príprava

 •   sa zameriava na rozvoj pohybových schopností, správne držanie tela a rozvoj rytmického cítenia
 •   hravou formou rozvíja zručnosť, rozumovú bystrosť, rozličné druhy praktickej činnosti i citové reakcie a prežívanie
 •   umožňuje deťom nadobudnúť základy klasického, moderného, ľudového tanca a rozvíjať prirodzený talent pre tanec

BALETNÁ PRÍPRAVA

 •   napomáha ku správnemu držaniu tela
 •   rozvíja flexibilitu celého tela a zväčšuje rozsah
 •   vedie deti k ladnému tanečnému prejavu

SHOWDANCE KIDS

 •   rozvíja tanečnosť, muzikalitu a fantáziu v tanečnom pohybe
 •   spája v sebe viaceré techniky moderného tanca
 •   umožňuje sebarealizáciu pri tvorbe rôznych tanečných pohybov

„HRONČEK“ – ĽUDOVÝ TANEC

 •   deti sa naučia tanečné motívy z regiónov z celého Slovenska
 •   pri tanci si deti osvoja aj všeobecné vedomosti o slovenskej ľudovej kultúre
 •   deti budú prirodzeným spôsobom prepájať tanec s vokálnym prejavom

KURZ ĽUDOVÉHO TANCA PRE DOSPELÝCH

 •   naučíte sa základné tanečné motívy z regiónov z celého Slovenska
 •   v rámci tancovania sa dozviete o slovenskej ľudovej kultúre
 •   prirodzeným spôsobom sa naučíte prepájať tanec s vokálnym prejavom

BALET YOGA

 •   je príjemné prepojenie ladného tanečného pohybu klasického tanca a uvoľňujúcich cvikov jógy
 •   pomáha k správnemu držaniu tela
 •   pomáha odstrániť bolesť chrbtice vrátane bolestí krížov a krku
 • zlepšuje pohyblivosť a činnosť kĺbov
 • výrazne zlepšuje stav stuhnutého a skráteného svalstva a celkovo zlepšuje svalový tonus
 • balet joga vedie k celkovej revitalizácii organizmu, mentálnej očiste a zvýšeniu výkonnosti i kreativity

Členský poplatok je  40€ na mesiac. Členské sa platí za tri mesiace vopred ( tz. 120€ za tri mesiace ).
Do poznámky prosím uveďte: meno dieťaťa a mesiac za ktorý platíte

číslo účtu: SK1811000000002946009005

Kontakt

Mgr. art. Jana Magicová

tel.: 0908 507 151

e-mail: janka@brishka.sk

Pošlite nám správu

Odpovieme Vám v čo najkratšom čase

Výúčba bude prebiehať v tanečnej sále – Kapitulská č.8